http-equiv="content-type">
    CENTRUM HANDLOWE E.LECLERC WE WROC£AWIU, PRZY UL. ZAK£ADOWEJ


    WSPÓ£PRACA PROJEKTOWA Z ArC2 sp OO oraz  Developpement Conseil Est
    wspó³praca projekt. z arch  Mariuszem Szlachcicem , arch Grzegorzem Żabickim (DCE)

    510  MIEJSC PARKINGOWYCH     TEREN 37.400 m2

    POW CA£KOWITA 20.670 mkw    KUBATURA 135.000 m3    POW ZABUD. 15.844 mkw
     
    

      
WIZUALIZACJE PROJEKTOWE


\